بایگانی برچسب: s

فیلمی از عملکرد آتش نشانان و ورود تیم امداد و نجات به نفتکش ایرانی سانچی

فیلمی از عملکرد آتش نشانان و ورود تیم امداد و نجات به نفتکش ایرانی سانچی